top of page

REGULAMIN WEEKEND MAMA&DZIECKO


 


 

Wyjazdy i wydarzenia

Przed dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z poniższymi zasadami rezerwacji i pobytu na WEEKENDZIE MAMA&DZIECKO

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami: fizjoterapia.soltys.dominika@gmail.com


 

§ 1 Warunki Ogólne

 1. Organizator wyjazdów i wydarzeń: Usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Sołtys.

  NIP:5381832489

   

 2. Uczestnikiem wyjazdów i wydarzeń organizowanych przez Usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Sołtys może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że wypełniła deklaracje stanu zdrowia, nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych planowanych podczas wydarzeń i ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas aktywności i warsztatów na wydarzeniu. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest obecność i opieka opiekuna prawnego.

   

 3. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przed zajęciami przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem zajęć.

   

 4. Każdy uczestnik wyjazdu/wydarzenia organizowanego przez Usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Sołtys akceptuje Regulamin hotelu/obiektu, w którym odbywa się wydarzenie. Jeżeli regulamin jest niejasny lub uczestnik ma do niego pytania, w każdej chwili może poprosić o pomoc Organizatora, aby ten udzielił pełnej informacji/odpowiedzi na pytanie.

 

 

§ 2 Zapisy i opłaty

 1. Aby zarezerwować miejsce należy zakupić ofertę – znajdziesz ją na stronie www.fizjoterapiasoltys.com w zakładce SKLEP lub na stronach partnerów EVENT ON CLICK LUB EVENTLY.PL

  Po zakupie automatycznie zostanie wygenerowany i wysłany do Ciebie e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, którą opłacasz.

 2. Aby zarezerwować miejsce należy zakupić ofertę- możesz także dokonać płatności bezpośredniej na konto firmowe po wcześniejszym

  kontakcie telefonicznym: 533-837-089 lub

  e-mail: fizjoterapia.soltys.dominika@gmail.com

 

§ 3 Anulacja rezerwacji i zmiana danych osobowych uczestnika

 1. Możesz anulować swoją rezerwację, informując nas o tym do 30 dni przed wydarzeniem i uzyskać zwrot 100% wpłaty.

   

 2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu, kwota zwracana jest w wysokości 50% wartości zakupu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania wpłaconych pieniędzy na pokrycie poniesionych kosztów związanych z organizacją wyjazdu, rezerwacją miejsca w hotelu/obiekcie i wszystkimi dodatkowymi elementami wyjazdu.

   

 3. Jeżeli nie możesz przyjechać i chciałabyś, aby ktoś inny przyjechał za Ciebie, możesz zmienić dane uczestnika do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

 

 1. W kwestiach takich jak: rezerwacja miejsca, dokonanie płatności za pobyt, anulacja pobytu lub zmiana danych uczestnika obowiązują zasady ujęte w regulaminie.

   

 

§ 4 Zawartość pakietu

 1. Każdy wyjazd zawiera inne elementy wchodzące w skład pakietu wyjazdowego. Dokładny opis tego, co wchodzi w zakres usług (np. ilość noclegów, posiłki, warsztaty dodatkowe itp.), znajduje się na stronie opisu wydarzenia.

   

 2. Wszystkie dodatkowe usługi lub zamówienia (np. dodatkowe posiłki, napoje, zabiegi Spa) niewymienione w pakiecie, każdy z uczestników jest zobligowany opłacić na własny koszt rozliczając się z hotelem/obiektem, w którym odbywa się konkretny wyjazd, bezpośrednio na recepcji hotelu/gospodarzy obiektu w momencie dokonania zamówienia lub wykwaterowania.

 3. Dodatkowo, każdy z uczestników może dowolnie wykorzystać swój czas wolny. Do dyspozycji gości są oferowane przez dany hotel/obiekt atrakcje.

   

 4. Szczegółowy program pobytu wraz z rozpiską godzin, każdy uczestnik otrzyma na podany adres mailowy oraz na miejscu w hotelu

   

 

§ 5 Ubezpieczenia i odpowiedzialność prawna

 1. Żaden wyjazd czy wydarzenie 1-dniowe nie zawiera ubezpieczenia uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne, materialne, psychiczne, mentalne powstałe podczas pobytu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie psychiczne i fizyczne podczas pobytu. Zaleca się, aby każdy uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

   


 

§ 6 Zmiana programu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie warsztatów w przypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających warsztaty (np. choroba prowadzącego zajęcia/warsztat, zdarzenia losowe, itp.). 

 2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej oraz otrzymają informację na podany podczas rejestracji adres e-mail.

   

§ 7 Stan zdrowia i przeciwwskazania

 1. Podczas zajęć grupowych i warsztatów, na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich prowadzącego przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia. Prowadzący ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.

 2. Uczestnik każdego wyjazdu i wydarzenia oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do uprawiania przez niego aktywności zaplanowanych do wykonania. Uczestnik oświadcza, że podejmuje takie aktywności w całości i na własne ryzyko i ponosić będzie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki podjętych aktywności. 

   

§ 8 Wykorzystywanie wizerunku uczestnika

 1. Pobyty podczas weekendu Mama&Dziecko będą dokumentowane przez Organizatora w formie zdjęć oraz nagrań audio-video. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach i i innych elementach wymienionych w pakiecie pobytu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub nagraniach, w materiałach stanowiących relację z wydarzenia lub materiałach promujących Weekend Mama&Dziecko i Fizjoterapia mgr Dominika Sołtys

 1. W pakiet NIE SĄ WLICZONE masaże i zabiegi SPA (chyba, że jest to zapisane w konkretnym wyjeździe i zaznaczone jako część pakietu). Każdy uczestnik rozlicza się z obiektem za zabiegi indywidualnie.

 2. Na zabiegi dodatkowe uczestnik zapisuje się dzwoniąc bezpośrednio na recepcję SPA. W e-mailu informacyjnym zawieramy szczegółowe wskazówki i zasady zapisywania się na zabiegi. Nie we wszystkich obiektach dostępne są zabiegi SPA. W zabiegach można uczestniczyć zawsze wtedy, gdy nie odbywają się grupowe warsztaty ze specjalistami, zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia SPA. 

 3. Zapisy na masaże przyjmujemy mailowo.

   

§ 10 Wyjazdy i wydarzenia Projektu, a epidemia COVID-19

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby podczas pobytu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Pilnujemy, aby hotel przestrzegał wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny standardów bezpieczeństwa. 

 2. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do modyfikacji programu lub formuły wydarzenia w przypadku nieprzewidzianych zmian polityczno – epidemiologicznych (np. zaostrzenie się epidemii w kraju). 

 3. Jako Organizator dostosowujemy się do zasad w obiekcie/hotelu i nie mamy na nie wpływu.

 4. Podczas organizacji wyjazdów podlegamy ogólnopolskim zasadom ustalanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Jeżeli dostęp do SPA, basenu, sauny lub innych części przestrzeni „Wellness” będzie niedozwolony – będzie to również niemożliwe podczas naszego pobytu, pomimo iż wchodzi to w cenę pakietu. W takim wypadku jednak dokładamy wszelkich starań, aby w inny sposób uprzyjemnić pobyt naszym uczestnikom. 

 

 

§ 11 Transport do hotelu/obiektu

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do miejsca, w którym odbywać się będą wydarzenia organizowane Usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Sołtys. W razie jakichkolwiek trudności, Organizatorzy oferują swoją pomoc w znalezieniu najdogodniejszej opcji dojazdu.

   

§ 12 Nieprzewidziane okoliczności w infrastrukturze obiektu

 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Organizatora okoliczności, takich jak: złe warunki atmosferyczne, nieprzewidziane awarie w hotelu lub awarie podwykonawców dostarczających swoje usługi w ramach prawidłowego funkcjonowania hotelu (jak np. elektryczność, dostęp do internetu, bieżąca ciepła woda, i inne zdarzenia losowe) program planowanych zajęć może ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia określonych aktywności, o ile warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności (również wewnątrz obiektu hotelowego) w jego ocenie stanowią zbyt duże ryzyko dla bezpiecznego prowadzenia zajęć.

   

§ 13 Odwołanie wydarzenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych niezależnych od Organizatora. W takim wypadku uczestnik ma prawo do wyboru opcji:

  • zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty,

  • przeniesienia wpłaconej kwoty na poczet kolejnego wyjazdu.

 2. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym uczestników bezpośrednio drogą e-mailową. Pełen zwrot kosztów obowiązuje na co najmniej 7 dni przed planowaną data wydarzenia. 

   

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, pandemii i innych nieprzewidzianych okoliczności, a które zakłócić mogą częściowo lub całkowicie realizacje zlecenia.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu w każdym czasie jego obowiązywania, o czym poinformuje uczestników w drodze informacji zamieszczonej na stronie internetowej: www.fizjoterapiasoltys.com

 3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie, decyzję stanowiąca podejmuje Organizator. W takim wypadku zobowiązuje się do odpowiednio wczesnego poinformowania uczestników o zmianach.

 4. Osoba, która wykupująca miejsce na wydarzeniu, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

bottom of page