top of page

Masaż wywiera pośredni i bezpośredni wpływ na organizm – rozluźnia napięcia mięśniowe, pomaga w lepszym odżywieniu i dotlenieniu tkanek, co pozwala na ich szybszą regenerację.


 

Czas trwania:45 minut

Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.

 

Cena regularna: 150zł

 

 

 

REGULAMIN:

 

Regulamin wykorzystywania i kupowania voucherów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Fizjoterapia mgr Dominika Sołtys to Indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, która oferuje w sprzedaży vouchery/ bony upominkowe. Uprawniają ich posiadaczy do skorzystania z usług z zakresu fizjoterapii warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zakup vouchera stanowi akceptację regulaminu.

Voucher może być realizowany wyłącznie na usługi w Gabinecie fizjoterapii przy ul. Bohaterów 4a 21-300 Radzyń Podlaski lub Parisel Palace Klimki 36 21-400 Łuków

Voucher nie dotyczy zabiegów objętych promocją.

Promocje nie łączą się.

Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.

Voucher jest traktowany jako środek płatniczy.

Voucher nie może zostać zamieniony na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.

Od momentu przekazania Vouchera/ Bonu upominkowego nabywcy, fizjoterapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.

Nie ma możliwości wystawia duplikatów Voucherów.

Ważność vouchera wynosi 6 miesięcy, od daty zakupu

Fizjoterapeuta zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku , kiedy są nieczytelne, zniszczone bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwość co do ich autentyczności. W takim przypadku voucher uznany zostanie za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania vouchera zastępczego.

Voucher można wykorzystać podczas jednej wizyty.

Voucher można zamówić przez Internet oraz telefonicznie. Opłatę należy uiścić w formie przelewu przed wcześniejszym kontaktem e-mail.

W przypadku vouchera wysłanego drogą elektroniczną grafika może różnić się.

Każda próba podrobienia voucherów, próby wykorzystania tego samego vouchera wielokrotnie przez innych użytkowników będzie zgłaszana natychmiastowo na policję jako forma oszustwa.

II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1.Posiadacz vouchera zobowiązany jest do wcześniejszej rejestracji terminu usługi pod wskazanym numerem telefonu: 533-837-089.

2. Voucher niewykorzystany w terminie jego ważności traci ważność. Fizjoterapeuta nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego Vouchera.

3. Za termin ważności rozumie się termin umówienia wizyty, znaczy że: umówienie wizyty powinno nastąpić w terminie ważności Vouchera.

4.W przypadku braku możliwości odbycia wizyty w terminie ważności Vouchera fizjoterapeuci zastrzegają sobie prawo ograniczenia godzin wykorzystania.

III. REZERWACJA

1.W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem voucher uważa się za zrealizowany.

2.Możliwa jest tylko jedna zmiana terminu odbycia wizyty, w innym przypadku termin drugiej wizyty uważa się za termin nieodwołalny.

3. Fizjoterapeuci zastrzegają sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu jeśli po przeprowadzeniu wywiadu medycznego okaże się że istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. W takim przypadku uważa się voucher za zrealizowany.

4.Jeśli przeciwwskazania do wykonania zabiegu nie pozwalają na wykonania innego zabiegu; nie jest możliwy jego zwrot.

5.Fizjoterapeuci zastrzegają sobie możliwość zmiany osoby wykonującej zabieg (w przypadku umawiania wizyt do konkretnej osoby), z przyczyn niezależnych, bez podawania przyczyny oraz informowania o zaistniałym fakcie.

IV REALIZACJA WIZYTY

1. Voucher traktowany jest jako środek płatniczy. Klient posługujący się voucherem jest zobowiązany do okazania vouchera przed realizacją wizyty.

2. Klient przedstawia fizjoterapeucie oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonej usługi przed wykorzystaniem usługi.

3.W przypadku nieposiadania vouchera fizjoterapeuci mogą żądać zapłaty pełnej kwoty zabiegu (depozyt).

4. W przypadku Vouchera imiennego, korzystać z niego może tylko osoba wskazana. Fizjoterapeuci zastrzegają sobie prawo do wylegitymowania osoby chcącej skorzystać z usługi

5. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę, jedynie za zgodą fizjoterapeutów i po wcześniejszym poinformowaniu.

6. Fizjoterapeuta zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty/ przeniesienia terminu, w wyniku zadziałania siły wyższej.

7.W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania wizyty/ przeniesienia terminu fizjoterapeuta nie będzie zobligowany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad wartość posiadanego Voucheru.

V INFORMACJE KOŃCOWE

1.Vouchery są wydawane w formie zaproszenia.

2. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

3. Podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

VOUCHER PREZENTOWY

150,00 złCena
    bottom of page